XeMercedes.VIP cam kết bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng. Vui lòng xem Chính sách bảo mật dưới đây để hiểu rõ hơn cam kết của chúng tôi trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

Mục đích và phạm vi thu thập

XeMercedes.VIP không bán, chia sẻ hay trao đổi dữ liệu cá nhân của khách hàng được thu thập trên trang web với bất kỳ bên thứ ba nào khác. Dữ liệu cá nhân được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong công ty.

Để tận dụng tối đa các công cụ của phần mềm XeMercedes.VIP, bạn phải đăng ký thành viên và cung cấp thông tin cá nhân của mình. Thông tin mà XeMercedes.VIP cần từ bạn là thông tin cơ bản, bao gồm:

 • Tên cửa hàng, doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh
 • Tên và họ, tuổi, địa chỉ
 • E-mail, số điện thoại di động, số điện thoại cố định
 • Địa chỉ IP (giao thức internet), loại trình duyệt (browser), tốc độ dòng, số trang đã xem, thời gian truy cập, các địa chỉ mà trình duyệt này truy cập.

Tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho XeMercedes.VIP sẽ được lưu trữ trong hệ thống XeMercedes.VIP tại văn phòng của chúng tôi

Phạm vi sử dụng thông tin

Mục tiêu của XeMercedes.VIP là cung cấp cho các công ty và khách hàng cơ sở hạ tầng dịch vụ để quảng bá và phát triển thương hiệu, phát triển các hoạt động của họ trên Internet một cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí và tối ưu hóa thời gian. Vì vậy, XeMercedes.VIP lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp thông tin, dịch vụ và hỗ trợ theo yêu cầu của bạn
 • Gửi e-mail thông báo về các chương trình và sự kiện tiêu biểu
 • Giải quyết các tranh chấp, phát sinh liên quan đến việc sử dụng Website XeMercedes.VIP
 • Ngăn chặn bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc bị cấm nào được mô tả trong Điều khoản sử dụng
 • Đo lường và cải thiện các dịch vụ của XeMercedes.VIP
 • So sánh và đối chiếu tính chính xác của thông tin bạn cung cấp với bên thứ ba
 • Các mục đích khác được pháp luật cho phép, XeMercedes.VIP sẽ thông báo cho bạn theo từng trường hợp cụ thể.

Tất cả những truy cập này được XeMercedes.VIP độc quyền thực hiện khi có sự đồng ý của bạn. Khi XeMercedes.VIP đã được ủy quyền, tất cả các bên xác nhận rằng bạn sẽ không có khiếu nại nào đối với quyền truy cập này.

XeMercedes.VIP cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin của bạn khi sử dụng phần mềm và ứng dụng của XeMercedes.VIP và sẽ không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được sự đồng ý của bạn hoặc yêu cầu từ cơ quan nhà nước có liên quan hoặc được pháp luật cho phép.

XeMercedes.VIP chỉ thay đổi dữ liệu của bạn trên Trang web XeMercedes.VIP khi có sự đồng ý hoặc xác nhận yêu cầu của bạn.

Thời gian lưu giữ thông tin

XeMercedes.VIP lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên máy chủ, bảo vệ dữ liệu đó bằng các biện pháp bảo vệ vật lý và điện tử, bao gồm: tường lửa, mã hóa dữ liệu và các quy trình áp dụng, quy định pháp luật liên quan đến bảo mật thông tin.

XeMercedes.VIP thực thi quyền kiểm soát vật lý đối với việc truy cập thông tin và chỉ cho phép truy cập vào dữ liệu cá nhân đối với những nhân viên cần nó để thực hiện các nhiệm vụ chính thức của họ trong hệ thống. XeMercedes.VIP chỉ xóa dữ liệu thông tin khách hàng khi bạn có yêu cầu.

Cá nhân hoặc tổ chức được phép truy cập thông tin

XeMercedes.VIP cam kết không tiết lộ dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba. Tuy nhiên, những người và tổ chức khác có thể có quyền truy cập vào dữ liệu của bạn trong các trường hợp sau:

 • Thông tin quý khách đã công khai
 • XeMercedes.VIP được sự đồng ý của bạn để tiết lộ thông tin này
 • Bên thứ ba mà bạn ủy quyền hoặc ủy quyền yêu cầu XeMercedes.VIP cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn, việc ủy ​​quyền, đồng ý phải được thể hiện bằng văn bản, có chứng thực rõ ràng.
 • Khi có yêu cầu pháp lý hoặc từ cơ quan chính phủ hoặc nếu XeMercedes.VIP cho rằng hành động đó là cần thiết để tuân thủ các yêu cầu pháp lý hoặc tuân theo pháp luật.
 • Bảo vệ quyền, lợi ích, tài sản và sự an toàn của người khác trên cơ sở cân bằng lợi ích của các bên.
 • Cho các bên thứ ba khác mà XeMercedes.VIP có liên doanh hoặc liên kết để cung cấp các dịch vụ của XeMercedes.VIP hoặc các dịch vụ mới liên quan đến XeMercedes.VIP mà bạn cũng sử dụng các dịch vụ liên quan tới XeMercedes.VIP.

Ngoài những điều trên, thông tin cá nhân của bạn luôn được bảo mật với bên thứ ba, trừ khi XeMercedes.VIP hoàn toàn tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại vật chất hoặc tài chính do các yếu tố bất hợp pháp có thể gây ra.

Trách nhiệm của khách hàng truy cập XeMercedes.VIP

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động liên quan đến việc sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.

Khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho XeMercedes.VIP về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật và việc lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu cho cả hai bên.

Khách hàng đồng ý rằng thông tin cung cấp cho XeMercedes.VIP và thông tin cung cấp cho XeMercedes.VIP là chính xác.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin công ty và các thông tin khác, cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên XeMercedes.VIP.

Khách hàng cần cam kết và đồng ý không sử dụng dịch vụ của Oto.com.vn cho mọi hành vi bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe dọa, bất hợp pháp, khai thác, phá hoại, tạo ra và phát tán virus làm hỏng hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin.

Giao dịch hoặc sử dụng các dịch vụ của mình để đầu cơ, thao túng thị trường nhằm tạo lệnh đặt hàng, chào hàng giả và thậm chí để đánh giá nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm, thành viên phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình trước pháp luật.

Khách hàng cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, phân phối, chia sẻ hoặc tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do XeMercedes.VIP cung cấp cho bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của XeMercedes.VIP trong những Quy chế này.

Người truy cập không được làm mất uy tín của XeMercedes.VIP dưới mọi hình thức như gây chia rẽ giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua bên thứ ba, hoặc quảng bá và phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của XeMercedes.VIP trao đổi.

Thay đổi chính sách bảo mật

XeMercedes.VIP có quyền thay đổi Chính sách Bảo mật này vào bất kỳ lúc nào, vì vậy vui lòng xem lại thường xuyên. Nếu XeMercedes.VIP thực hiện những thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn tại đây hoặc thông qua thông báo trên trang chủ của chúng tôi để bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và trong những trường hợp chúng tôi sẽ tiết lộ nó (nếu có).